Miten ZFS toimii levyjen kanssa ja storagepoolin anatomia.

ZFS koostuu yhdestä levypoolista (storagepool). Levypool voi sisältää yhden tai useampia tiedostojärjestelmiä, jotka jakavat yhdessä koko levypoolin tilan. Tiedostojärjestelmien luonti on helppoa ja kevyttä, eli esimerkiksi jokaiselle käyttäjälle voidaan helposti luoda oma tiedostojärjestelmä. Tiedostojärjestelmät voivat muodostaa hierarkioita, tiedostojärjestelmille voidaan asettaa tilarajoituksia (quota), varata tietty miminimäärä tilaa (reserve space) ja tiedostojärjestelmiä voidaan jakaa (export) helposti esimerkiksi …